Saturday, May 26, 2012

seremoni raddio arall

Yn yr ysgol uwchradd y tro 'ma. Graddiodd fy nhrydedd ferch gyda thros 200 eraill neithiwr. Roedd stadiwm y brifysgol leol yn llawn o'u deuluoedd a'u ffrindiau'n eu cefnogi nhw. Gwahoddodd y gŵr hanner dwsin o fyfyrwyr newydd o Japan i weld y seremoni eto. Rhaid bod nhw'n cael eu taro gan y gynulleidfa swnllyd. Daeth fy merch adref am chwech y bore 'ma wedi parti ysgol drwy'r nos (goruchwyliwyd gan y rhieni.)

No comments: