Thursday, May 24, 2012

bara a tiwlipau

Mi wnes i rentu'r ffilm hon fisoedd yn ôl a mwynhau'n fawr. Ond doedd gen i fawr o wybodaeth am Venezia ar y pryd. Gan fy mod i'n darllen nofelau ditectif sy'n lleoli yno'n ddiweddar, mae awydd gen i wylio'r ffilm eto. Archebais i DVD ac mae o newydd gyrraedd. Mae'n ofnadwy o ddiddorol a dw i'n adnabod yr adeiladau nodedig y tro 'ma. Dw i'n gobeithio, fodd bynnag, bod dŵr y camlesi'n lanach bellach!

No comments: