Tuesday, May 15, 2012

peth handi

Ces i rywbeth defnyddiol iawn yn anrheg Ddiwrnod Mamau gan un o fy merched - bwrdd gwyn bach efo magnetau ar y cefn i mi gyhoeddi beth sydd i swper bob dydd! Gan fod yna dri o blant, roeddwn i'n gorfod rhoi'r un ateb tair gwaith (neu fwy achos bod nhw'n gofyn mwy nag unwaith yn aml!) Bellach does dim rhaid i mi ddweud beth dw i'n mynd i'w goginio i swper ond sgwennu ar y bwrdd hwn. Dw i'n sgwennu'n Japaneg yn rhannol yn fwriadol hefyd.

No comments: