Tuesday, May 8, 2012

hanes y nyth

Roeddwn i a'r teulu'n gobeithio am ddiwedd hapus i'r nyth ger drws blaen ein tŷ, ond am ryw reswm mae'r aderyn a oedd wrthi'n eistedd ynddo wedi mynd. Does dim sôn am y creadur bach ers dyddiau. Naill ai mae o wedi penderfynu rhoi'r gorau i'r nyth neu rhaid rhywbeth wedi digwydd iddo fo. Does arna i eisiau gweld tu mewn i'r nyth. Dan ni'n cael defnyddio'r drws bellach ond....

No comments: