Sunday, May 27, 2012

ar goll yn seoul

Aeth fy ail ferch ar goll yn Seoul ddoe. Aeth hi ar fws i gyfarfod ffrind ond wnaeth hi ddim disgyn ar safle cywir. (Does gynni hi ddim ffôn symudol eto.) Doedd y gyrrwr ddim yn siarad Saesneg. Mae hi'n dysgu Coreeg ers misoedd ar ei ben ei hun ond mae'n amlwg bod hi ddim yn ddigon da. Llwyddodd hi i gyfarfod y ffrind awr yn hwyrach rhywsut yn ffodus. Rŵan mae hi'n benderfynol i'w dysgu'n dda.

No comments: