Wednesday, May 9, 2012

ysbrydoliaeth

Hwrê i Mr. Clarke o Wrecsam! Mae o'n mynhau dawnsio Zumba ac yntau'n 96 oed. Braf clywed am bobl mewn oed sy'n dal ati. Ces i fy atgoffa i nad ydw i'n rhy hen eto i drio gwneud pethau newydd.

No comments: