Monday, May 28, 2012

pysgod i swper

Daeth pysgod ffres o'r llyn at y drws blaen i mi eu coginio gynnau bach! Aeth fy nau fab i bysgota efo ffrind y bore 'ma a dod â'r pysgod wedi'u blingo (a wnaed gan y ffrind.) Ffeindiais i rysait syml ar y we. Mi goginia' nhw mewn saws olew olewydd, past basil, garlleg a mwstard yn y popty. (Yn anffodus does gen i ddim lemon.) Gawn ni weld.

No comments: