Saturday, May 12, 2012

diwrnod graddio

Graddiodd fy mab hynaf ym Mhrifysgol Arkansas heddiw. Es i a'r teulu i'r seremoni. Roedd cinio i'r teuluoedd gyntaf. Yna aethon ni am dro o gwmpas cyn y seremoni. Mae'r brifysgol honna'n enfawr. Roedd sawl seremoni; dechreuodd ein un ni (Adran Beirianneg) am 3:30 a chymerodd ddwy awr i orffen. Mae'n anodd credu bod pedair blynedd wedi mynd yn barod ers i fy mab chychwyn yno. Bydd o'n aros adref nes iddo symud i Texas am swydd ddiwedd mis nesa.

No comments: