Sunday, May 20, 2012

gêm ar sgrin fawr

Aeth y gŵr â'n merch i'r maes awyr ynghyd â'n dau fab ben bore ddoe. Roedden nhw eisiau mynd i Siop Apple ar eu ffordd hefyd. Wedi cael cymorth yn y siop, aethon nhw i chwilio am dŷ bwyta i weld gêm derfynol Champions League wrth gael cinio. Mae fy mab ifancaf yn gwirioni ar Premier League a dilyn pob gêm yn ffyddlon. Felly roedd yn drît mawr iddo gael gweld y gêm derfynol ar sgrin fawr efo hanner cant o gefnogwyr eraill. Roedd o wrth ei fodd yn gweld ei hoff dîm yn ennill. 

No comments: