Monday, May 14, 2012

fy ffefryn diweddaraf

Des i ar ei thraws hi tra oeddwn i'n chwilio am y ffeithiau ynglŷn â Marco Polo. (Mae hi'n byw yn Venezia lle cafodd Polo ei eni ynddo.) Americanes ydy hi ac mae hi'n byw yno ers 25 mlynedd a sgrifennu nofelau ditectif. Mae pob stori yn lleoli yn Venezia. Sgrifennodd hi'r 21ain gyfres eleni. Dechreuodd hi ei gyrfa fel awdures wrth ennill gwobr mewn cystadleuaeth yn Japan y dweud y gwir. Falch o ffeindio ei holl nofelau yn y llyfrgell leol. Dyma gael benthyg y gyfres gyntaf a dechrau arni. Er bod y stori am lofruddiaeth, mae'n hynod o ddiddorol i mi achos bod yr awdures yn disgrifio'r ddinas a'r diwylliant yn fanwl. Donna Leon ydy'i henw hi. Commissario Guido Brunetti ydy'r ditectif ei nofelau.

No comments: