Saturday, May 19, 2012

i korea

Mae'n saith yn y bore. Codais am 4:30 i ffarwelio â fy ail ferch sy'n chychwyn am Korea, a methu mynd yn ôl i gysgu. Waeth i mi heb na chodi. Bydd hi'n dysgu Saesneg i blant yn yr ysgol yno am flwyddyn. Roedd hi eisiau gadael ddechrau eleni wedi dod nôl o Japan mis Hydref y llynedd, ond cymerodd lawer mwy nag y disgwyl i gwblhau'r gwaith papur. Mae'r diwrnod mawr wedi cyrraedd fodd bynnag ac mae hi'n cychwyn ei bywyd newydd. Diolch i'r dechnoleg fodern; byddwn ni mewn cysylltiad.

No comments: