Wednesday, May 16, 2012

rhwystredigaeth

Mae cysylltiad y rhyngrwyd yn mynd o ddrwg i waeth fyth. Ffoniodd y gŵr ATT eto i gwyno, ond yn ôl y staff a atebodd, dan ni'n cael gwasanaeth "teg" am y ffi dan ni'n ei thalu! Mae'r rhai sy'n byw yng nghanol y dref yn cael gwasanaeth cyflym (sy'n gyffredin y dyddiau hyn) efo'r un gost. Fe wnaeth y staff brofi'r cyflymder beth bynnag - sgorion ni 5 allan o 100!!! Addawodd wneud rhywbeth am y sefyllfa. Gobeithio gwnân nhw.

No comments: