Wednesday, May 23, 2012

damwain

Collais i ddŵr poeth ar fy llaw chwith tra oeddwn i'n paratoi coffi heddiw. Roedd rhaid mynd at feddyg wedi oeri fy llaw mewn dŵr tap achos bod gen i gymaint o boen. Roeddwn i'n ddiolchgar bod y meddyg fy ngweld i'n syth. Ces i eli a thabledi i ladd poen. Dw i'n teimlo'n llawer gwell rŵan. Roeddwn i a'r gŵr yn bwriadu bwyta allan i ddathlu'n penblwydd priodas ni heno, ond rhaid gohirio'n anffodus. 

No comments: