Monday, May 21, 2012

un o wlad pwyl

Shôgi ydy gêm fwrdd o Japan sy'n debyg i wyddbwyll. Mae gen i ryw gof i mi drio ei chwarae amser maith yn ôl ond dw i erioed wedi ymddiddori ynddi. Mae yna gystadlaethau o bob math yn Japan. Am y tro cyntaf erioed curodd un o dramor chwaraewraig broffesiynol mewn gêm gychwynnol. Myfyrwraig o Wlad Pwyl ydy hi sy'n chwarae ond ers pedair blynedd. Mae hi wedi ymddiddori yn Shôgi wedi  darllen manga amdani hi. Mae hi'n hoffi'r cymhlethdod ac eisiau chwarae'n broffesiynol yn y dyfodol.

No comments: