Friday, May 11, 2012

y cyngerdd olaf

Roedd yna gyngerdd côr yr ysgol uwchradd neithiwr a oedd yn gyfle olaf i fy merch i ganu yn y côr fel mae hi'n graddio mewn pythefnos. Roedd y canu a'r dawnsio'n ardderchog fel arfer. Fy ffefryn oedd Danny Boy. Yr hyn a wnaeth fy niflasu oedd gorfod gweld nifer mawr o luniau aelodau'r côr yn fabis bach ar sgrin fawr! Hefyd roedd yr athrawon yn siarad yn rhy hir. Heblaw am hynny, roedd yn gyngerdd hyfryd.

No comments: