Saturday, May 5, 2012

the stripes

Mae gan y band Japaneaidd hwn saith o aelodau o 45 i 61 oed. Roedden nhw i fod i berfformio am 45 munud yn Casbah Club yn Lerpwl neithiwr (a gobeithio bod nhw.) Maen nhw'n gwirioni ar y Beatles a chwarae eu darnau efo'i gilydd ers deg mlynedd. Pan aeth un ohonyn nhw i Loegr y llynedd ar wyliau, aeth o i Casbah a siarad efo'r staff yno. Wedi gyrru eu fideo at y clwb fel gofynnwyd, derbyniodd y band wahoddiad i berfformio! Mi wna' i bostio eto os ca' i afael yn eu hanes diweddaraf.

No comments: