Thursday, May 17, 2012

storfa dros dro

Mae fy mab hynaf wedi dod â'i eiddo "am y tro" cyn iddo symud i Texas. Rŵan mae fy ail ferch wedi dod â'i heiddo achos ei bod hi'n gadael am Korea i ddysgu Saesneg am flwyddyn. Mae hi eisiau i ni ei gadw tra mae hi i ffwrdd. Mae'r tŷ wedi troi'n storfa o ganlyniad. 

No comments: