Sunday, May 6, 2012

y murlun

Mae yna ddau furlun yng nghanol y dref a grewyd gan athro celf y brifysgol yma, a'i fyfyrwyr. Mae'r murluniau lliwgar wedi bod yn goleuo'r dref lwyd ond bydd un o'r ddau'n gorfod cael ei ddileu oherwydd gwaith atgyweirio. Druan ohono. Dylai'r brifysgol fod wedi cynllunio'n gallach a dewis adeilad addas. Dyma'r murlun.

No comments: