Friday, July 20, 2012

arfer

Es i i Reasor's (un o'r ddwy siop y bydda i'n mynd iddi bob wythnos) i wneud y gwaith siopa'r bore 'ma. Gwelais i ddynes arall o Japan sy'n byw yma ers blynyddoedd. Dyma ni'n dechrau siarad yn Japaneg ar unwaith yn cyfnewid ein hanes teuluol diweddaraf. Yna tra oedden ni'n gorffen ein sgwrs sydyn, fedren ni ddim peidio bowio at ein gilydd. Dw i ddim yn gwneud hynny pan siarada' i'n Saesneg (neu yn Gymraeg.) Mae'r arfer hwn yn rhan o'r iaith Japaneg tybiwn i!

No comments: