Thursday, July 12, 2012

salsa!

Mae gen i ffrind sydd gan ardd enfawr; mae hi'n tyfu amrywiaeth o lysiau ar ei thir helaeth. Cafodd fy nwy ferch wers gwneud Salsa ganddi hi wrth ddefnyddio ei llysiau ffres. Mae'n ofnadwy o flasus! Cawson ni fasil a thomatos ffres hefyd. Dwedodd hi am ddod i gasglu ei llysiau pryd bynnag mynnwn ni. Baswn i'n hoffi mynd pe baen ni'n byw yn agosach.

No comments: