Sunday, July 29, 2012

breuddwydion

Prin bydda i'n cael breuddwydion yn ddiweddar (beth bynnag mae'r gwyddonwyr yn ei ddweud.) Felly, wedi darllen blog fy merch, dechreuais i brofi cysgu wyneb i waered ar fy ngwely pan ddeffrwn i yng nghanol nos. Mae hi'n iawn; dw i'n cael breuddwydion, ond dw i ddim yn medru eu cofio nhw. Pan ddeffrais i'r bore 'ma, fodd bynnag, dwedais i'n uchel (heb feddwl yn glir) beth oeddwn i'n breuddwydio amdano fo. Yna dw i'n dal i gofio beth oedd o. Y cam nesaf ydy ffeindio modd i gael breuddwydion braf.

No comments: