Wednesday, July 11, 2012

diwedd hapus

Cnociodd cymdoges ar y drws a gofyn ydw i wedi colli ci. Does gynnon ni gi ers blynyddoedd. Ffeindiodd hi German Shepherd bach, neu aeth o ati hi. Ac mae hi'n mynd o gwmpas y gymdogaeth hon i chwilio am y perchennog ers wythnos. Mae gynni hi German Shepherd ei hun; ai dyna pam mae'r ci druan wedi mynd ati, tybed?


Roeddwn i'n cerdded wrth ymyl ei thŷ neithiwr, a dyma hi'n dod ata i'n dweud bod y ci bach wedi mynd adref o'r diwedd; daeth y perchennog ati i'w nôl. (Anghofiais i ofyn iddi ydy hi wedi gosod pwt yn y papur lleol.) Maen nhw'n byw'n gymharol bell - mwy na milltir i ffwrdd a thros y ffordd osgoi beryglus. Falch iawn o glywed y diwedd hapus.

No comments: