Wednesday, July 25, 2012

polenta

Grits ydy o yn America, bwyd mwy poblogaidd yn y De. Mae'r teulu wrth eu boddau efo hwn, ond dw i ddim yn ei baratoi'n ddigon aml. Wedi gwybod bod yna fwyd tebyg yng ngogledd Eidal sy'n ei galw'n polenta, coginiais i grits i swper ddoe (er mai bwyd brecwast ydy grits yn America.) Mae o'n syml a blasus wedi'r cwbl. Fe wnes i ffrio'r gweddill efo darnau o gig moch ar badell ffrio ddiwrnod wedyn i ginio sydyn. Roedd o'n dda hefyd.

No comments: