Sunday, July 22, 2012

mynd i "pootling"

Aeth fy merched i pootling efo eu ffrindiau yn Afon Illinois ddoe. Ffrind i'r teulu oedd arweinydd y grŵp ac o Loegr mae o'n dod. Pan glywodd y merched y gair, pootling, dechreuon nhw chwerthin a methu stopio. Wir, mae'r gair yn swnio'n ddoniol dros ben! Maen nhw'n cael hwyl dysgu geiriau Saesneg Seisnig ganddo fo'n aml. 


Wedi meddwl, does dim gair Saesneg Americanaidd addas sy'n disgrifio'r gweithgaredd - cael hwyl yn y dŵr heb nofio o ddifrif. Efallai bod rhaid i ni i gyd ddechrau ei ddefnyddio yn America.

No comments: