Tuesday, July 10, 2012

mae fy mam yn cofio

Gwelais i hen ffilm ar You Tube wythnosau'n ôl - Summertime, ffilm a oedd yn lleoli yn Venice. Mwynheais i hi'n fawr iawn oherwydd golygfeydd ardderchog y ddinas. Gan fod fy mam yn arfer mynd i sinema i weld ffilmiau o dramor yn aml pan oedd hi'n ifanc, gofynnais i ydy hi wedi ei gweld erioed. Ydy! Ac mae hi'n dal i gofio pa mor hardd oedd Venice. Honno oedd y ffilm a welodd hi efo fy nhad am y tro cyntaf dros hanner canrif yn ôl! 

No comments: