Friday, July 6, 2012

jell-o

Mae ci cymydog fy merch hynaf yn hoff iawn ohoni hi, ac mae o'n gwasgu drwy fwlch y ffens a dod i'w gardd yn aml. Dydy'r cymydog ddim yn gofalu am ei gi'n iawn. Clywodd fy merch gyfarth druenus y bore 'ma, a dyma fo'n hollol sownd yn y bwlch gerfydd ei ben! Rhyddhaodd hi fo'n llwyddiannus, ond truan ohono fo; mae o'n benderfynol o ddod i ardd fy merch. Jell-o mae fy merch wedi ei enwi.

No comments: