Thursday, July 19, 2012

her

"It wouldn't be called a challenge if it was easy," meddai Steve Redmond o Iwerddon wedi nofio dros Gulfor Tsugaru, Japan, ac yn bod yn ddyn cyntaf i nofio dros saith culfor peryglus yn y byd. Mae'n gamp anhygoel, ac yntau yn eu 40au. Fe wnes i a'r gŵr groesi i'r culfor hwnnw ar gwch flynyddoedd yn ôl pan oedden ni'n byw yn Japan. Mae yna dipyn o bellter rhwng y ddau arfordir. Mae'n anodd dychmygu bod rhywun wedi nofio yno. Llongyfarchiadau i Steve!

No comments: