Tuesday, July 24, 2012

bwcedi sych

Roedd gen i ddau ddwsel a oedd yn gollwng dŵr. Mae'r gŵr oddi cartref am fis. Dydy Kurt, ein handyman ni ddim yn ateb ei ffôn am ryw reswm. Dw i erioed wedi trwsio dwselau. Dw i ddim yn hoffi dieithryn yn y tŷ'n gwneud y gwaith trwsio. Felly roeddwn i'n gosod bwcedi o dan y dwselau diffygiol i gasglu dŵr a dyfrio'r ardd. Ond roedd y broblem yn gwaethygu; roedd rhaid i mi gael help. O'r diwedd ffeindiais rywun (dw i'n ei nabod) a oedd yn fodlon dod. Hwrê! Mae'r bwcedi'n sych! 

No comments: