Monday, July 9, 2012

tai ystlumod

Clywais i fod dinas Milano'n bwriadu gosod 2,000 o dai ystlumod er mwyn datrys problem fosgitos yno. Byddwn i'n hoffi cael dwsinau o ystlumod o gwmpas ein tŷ ni hefyd. Mae gynnon ni broblem ofnadwy. Bydden ni'n cael ein hymosod ganddyn nhw eiliadau ar ôl camu allan o'r tŷ. Feiddia i ddim eistedd ar y dec yn mwynhau'r awyr iach. Ar y llaw arall dw i newydd ffeindio bod angen glanhau tai ystlumod yn rheolaidd. Efallai fy mod i ddim eisiau un wedi'r cwbl; mae tri mochyn cwta'n ddigon.

No comments: