Thursday, July 5, 2012

wedi'r tân gwyllt

Dw i a fy mab ifancaf wedi goroesi tân gwyllt y cymdogion neithiwr. Ac mae'r gweddill o'r teulu i ffwrdd - mae'r ddwy ferch yn New Orleans ers dydd Sadwrn diwethaf, mae'r gŵr newydd adael am Japan. Es i â'r mab i Wal-Mart y bore 'ma iddo brynu Lego (Lord of the Rings.) Cafodd y darn o'i gacen ben-blwydd a gadwyd yn y rhewgell. Dan ni'n mynd i gael pitsa am swper heno. Ei ben-blwydd go iawn ydy hi heddiw wedi'r cwbl.

No comments: