Saturday, July 28, 2012

o gongl wahanol

Cynhaliwyd Noson Tân Gwyllt flynyddol neithiwr wrth Afon Sumida yn Tokyo. (Es i ar gwch i lawr ar yr afon honno ym mis Mawrth.) Cafodd 20,000 ohonyn nhw eu saethu i fyny a welwyd gan ryw 950,000 o bobl. Yn eu mysg roedd yna 740 o bobl lwcus a welodd y tân gwyllt poblogaidd oddi ar y tŵr talaf yn y byd, sef Tokyo Sky Tree. "Roeddwn i'n teimlo fel taswn i'n hongian yn y gofod. Roedd y tân gwyllt yn anghredadwy o hardd" meddai dynes.

No comments: