Saturday, July 7, 2012

awyren corea

Mae'r gŵr newydd gyrraedd Japan. Cawson ni sgwrs drwy Skype pan ddeffrodd o yn y gwesty am 2 o'r gloch yn y bore! Hedfanodd ar Awyren Corea. Dwedodd fod o'n cael y gwasanaeth gorau. Roedd y criw clên hyd yn oed yn ei helpu efo'r Coreeg mae o wrthi.

No comments: