Saturday, July 14, 2012

gadael y gogledd

Mae'r gŵr newydd adael Ishinomaki, Japan lle'r oedd o'n treulio wythnos. Daeth o'n ffrindiau da efo teulu lleol ers iddo fynd yno'r llynedd. Efo nhw roedd o'n treulio'r rhan fwyaf o'i amser yn ogystal â helpu llnai tai sydd yn dal mewn cyflwr gwael. Mae nifer o'r gwirfoddolwyr yn lleihau bellach wedi blwyddyn ers y trychineb; mae'r llywodraeth yn araf yn gweithredu o'r dechrau. Bydd yn cymryd blynyddoedd cyn i'r ardal gyfan gael ei hatgyweirio.

No comments: