Monday, July 23, 2012

beth sydd wedi digwydd?

Roeddwn i'n bwriadu darllen cyfres gyfan il Commissario Brunetti gan Donna Leon - 21 ohonyn nhw. Er nad ydw i'n cytuno â'i barn bob tro, dw i'n mwynhau dilyn y ditectif arbennig hwn yn ninas Venice. Ond penderfynais i beidio gorffen #15. Wedi darllen mwy na hanner, welais i ddim byd diddorol. Roedd o'n ddiflas a dweud y gwir. Sgrifennodd rhywun arall yn ei lle wrth efelychu ei harddull tra oedd hi ar wyliau? Ffeindiais i rai adolygiad sy'n debyg i fy un i, a dyma roi'r gorau i'r llyfr. Dw i newydd gychwyn #18 gan fy mod i wedi ffeindio #16 a #17 yn ddiflas hefyd. Gobeithio y bydd hwn cystal â'r lleill.

No comments: