Wednesday, July 18, 2012

gwaith i fy mab

Mae fy mab ifancaf yn gofalu am gi a chath cymydog am bythefnos. Oherwydd bod gan y ci gyflwr arbennig, rhaid cael tabledi ar amserau penodol. Mae'r perchennog eisiau i fy mab fynd â'i gi am dro am 40 munud bob bore. Ynghyd â phethau bach i wneud o gwmpas y tŷ, mae fy mab yn mynd i'r tŷ pum gwaith bob dydd. Mae o'n hapus am gyfle i ennill pres (i dalu am ei Lego drud!) a dw i'n siŵr bod y cymydog yn hapus hefyd yn gadael ei anifeiliaid anwes mewn dwylo diogel.

No comments: