Tuesday, July 3, 2012

pwll

Weithiau mae gair neu ddau'n dod at fy nghof yn sydyn heb unrhyw reswm esboniadol. Tra oeddwn i'n darllen ar y we gynnau bach, roeddwn i'n cofio'r gair hwn, vandpyt a glywais i mwy na chwarter canrif yn ôl. Gair Daneg ydy hwn sy'n golygi "pwll." 


Gwraig is lywydd y cwmni Danaidd a ddysgodd y gair i mi wrthon ni a'r lleill yn cerdded ar stryd yn Kyoto. Wedi dod at bwll, dechreuodd hi, dynes glên, ddysgu'r gair i mi nes i mi fedru dweud yn iawn. Dw i ddim yn cofio bron dim byd arall a ddysgais yn y llyfr Daneg, ond am ryw reswm neu beidio dw i'n cofio vandpyt yn dda.

No comments: