Sunday, July 15, 2012

priodas wrth lyn

Roedd priodas wrth lyn gyda'r nos. Es i ynghyd â'r bobl eraill i fendithio'r cwpl ifanc. Roedd hi wedi bod yn ofnadwy o boeth, ond cawson ni dywydd braf ddoe. Rhoddodd yr awyr ffres awyrgylch arbennig i'r seremoni syml a dirodres felly. Baswn i fod wedi mwynhau fy hun yn fawr pe na bai yno chiggers ar y tir! (Yn ffodus ces i mo fy mhigo.)

No comments: