Saturday, July 21, 2012

pry cop yn y bath

Clywais i sgrech un o fy mhlant. Ffeindiodd hi bry cop yn y bath. Roeddwn i erioed wedi gweld un byw ond roedd hi'n sicr mai Brown Reclus oedd o. Roedd ganddi ormod o ofn i'w ladd a gofyn i'r lleill i wneud y gwaith, ond doedd neb yn fodlon. Gan fod eu tad oddi cartref, y fi a wnaeth wrth gwrs! 

No comments: