Friday, December 7, 2012

cais am basbort

Es i a fy merch ifancaf i swyddfa'r dref i gyflwyno'r ffurflen ar gyfer basbort iddi hi. Mae cais am basbort Americanaidd yn ddigon syml a bydd yn barod mewn tair neu bedair wythnos. (Roedd rhaid i mi fynd i Houston mewn awyren i adnewyddu fy mhasbort Japaneaidd!) Roeddwn i'n meddwl mai mis nesa'n ddigon cynnar i ddechrau'r proses, ond awgrymodd y gŵr i orffen popeth y mis 'ma wedi rhagweld anhrefn yn y llywodraeth flwyddyn newydd ymlaen. Dw i'n falch bod y cais ar ei ffordd yn barod.

No comments: