Saturday, December 22, 2012

gwniadwraig

Mae gan y gŵr broblem ffeindio dillad sydd yn ei ffitio fo; mae'n gas ganddo ddillad llac. Prynodd siaced Adidas ar y we'n ddiweddar. Mae o'n ei licio hi heblaw am y ffabrig sbâr o gwmpas ei wasg. Roedd o'n benderfynol o wella'r sefyllfa a dyma fo'n ffeindio gwniadwraig yn y dref a mynd â'r siaced ati hi ddoe. 

Mae'r ddynes yn 85 oed ond yn sionc dros ben! Cywirodd y siaced mewn dim amser yn fedrus; mae hi'n ffitio'r gŵr i'r dim. Mae o, wrth gwrs wrth ei fodd. Gofynnais iddo dynnu llun ohoni hi pan aeth i nôl ei siaced. A dyma hi.

No comments: