Friday, December 21, 2012

fy het

Ces i syniad o wau kippa wedi gweld llun ohoni hi ar y we. Mae gynnon ni bentwr o edafedd sbâr yn y tŷ. A dyma gychwyn ar unwaith. Gan nad oeddwn i'n dilyn cyfarwyddiadau, roedd rhaid i mi ail-wneud sawl tro. Dyma hi, fodd bynnag, fy kippa gyntaf. Dw i'n eithaf balch o'r canlyniad. Ces i fy siomi, ar y llaw arall yn darganfod nad ydy'r Iddewon benywaidd Uniongred yn gwisgo kippa gan mai gwisg ddynion ydy hi. Na fyddwn i eisiau tramgwyddo neb, ac felly penderfynais ei galw hi'n het. Mae'n ddefnyddiol dros ben yn cadw fy ngwallt rhag syrthio ar fy wyneb. Dw i'n bwriadu gwau mwy!

No comments: