Saturday, December 15, 2012

fy hoff gantwr newydd

Mynach Ffransisgaidd o'r Eidal o'r enw Alessandro Brustenghi ydy o. Recordiodd ei CD cyntaf yn stiwdio Abby Road yn ddiweddar, y digwyddiad cyntaf erioed ymysg mynachod (does syndod wrth reswm!) Mae ganddo lais hyfryd hyfryd a gwen didwyll, cyfeillgar. Mae o'n gorlifo efo bywyd a chariad tuag at Dduw a dynoliaeth. Gobeithio bydd o'n fendith i bawb bydd yn ei glywed o.

No comments: