Tuesday, December 18, 2012

mae'r bagiau'n ddiogel

Cafodd y gŵr gyfle i siarad â'n cymydog am ei gi o'r diwedd. Er bod y cymydog yn ceisio sicrhau'r ffens, mae ei gi bach yn gyfrwys iawn i ffeindio ffwrdd allan. Awgrymodd y gŵr iddo glymu ei gi ar ddiwrnod casglu sbwriel. A dyna a wnaeth. Bore ddoe, doeddwn i ddim yn siŵr a gallwn i fynd â'r bagiau allan a'u gadael. Pan es i allan, clywais y ci'n udo rhywle ond heb ddod ata i. Hwrê! Gadawais y bagiau'n ddiogel.

No comments: