Saturday, December 29, 2012

canlyniad trist

Dechreuais i deimlo'n sâl wedi cael y coffi hyfryd ddoe. Roedd o'n rhy gryf. Digwyddodd yr un peth ond mis diwethaf. Dw i'n gwybod yn bendant bellach fy mod i'n gorfod osgoi coffi cryf. Am siom; dw i'n hoff iawn ohono fo.

No comments: