Friday, December 14, 2012

gwiwerod

Mae'n ymddangos bod yna fwy o wiwerod o gwmpas eleni am ryw reswm. Mae'r creaduriaid bychan yn prysur gasglu cnau a'u claddu. (Dw i'n falch nad ydyn ni'n colli trydan o'u herwydd bellach.) Y broblem ydy bod nhw'n croesi strydoedd heb ofal. Yn hytrach maen nhw fel pe baen nhw'n rhedeg o flaen ceir yn fwriadol weithiau! 

Pan oeddwn i'n mynd am dro yn y gymdogaeth ddoe, gwelais wiwer wrth ffordd; daeth car yn ara' bach. Dyma'r wiwer yn dechrau croesi'r ffordd gan redeg o flaen y car. Methais i wneud dim ond agor fy ngheg a sbïo arni. Roedd rhaid bod y gyrrwr gweld fy wyneb hurt; stopiodd; aeth y wiwer yn ddiogel. Edrychais ar y gyrrwr - dynes oedrannus - a gwenu arni hi. Gwenodd hi'n ôl. 

No comments: