Thursday, December 20, 2012

gwyntoedd cryfion

Ces i fy neffro gan wyntoedd ofnadwy o gryf yng nghanol nos. Roeddwn i'n ofni byddai yna dornado neu ddau o gwmpas oherwydd cryfder y gwynt. Mae'n dal i chwythu ond mae awyr las. Gan ei bod hi'n gynnes, mae'n anodd cofio mai ond dyddiau nes y Nadolig. Fe ddaw'r plant hyn adref i ddathlu'r Ŵyl. Bydda i'n coginio cig moch y tro hwn.

No comments: