Thursday, December 27, 2012

ci efo offeiriad

Mae gan fy merch hynaf gi o'r enw Reuben. Pan fydd fy merch yn dod yma, fodd bynnag, fydd rhaid iddo aros tu allan neu yn y garej; er ei fod yn gi arbennig o dda ac annwyl, fedra i ddim dioddef anifeiliaid yn y tŷ. Y tro hwn, daeth fy merch a'i gŵr heb Reuben achos bod nhw'n ffeindio dog-sitter awyddus, sef yr offeiriad o Libanus. Mae o'n gwirioni ar Reuben ac wedi prynu gwely a theganau newydd iddo fo hyd yn oed. Mae'n ymddangos bod nhw'n hapus iawn efo'i gilydd. Gyrrodd yr offeiriad lun o Reuben ar garped braf a baratowyd iddo'n benodol!

No comments: