Sunday, December 30, 2012

dal i grosio

Wedi gwneud dwy het, dw i eisiau crosio mwy. Ffeindiais i gyfres o fideo ar You Tube gan Eidales fedrus. Rhaid cyfaddef nad ydw i'n deall popeth, ond mae ei hesboniadau trylwyr yn well na'r lleill dw i wedi eu gweld. (Ac wrth gwrs fy mod i'n cael dysgu Eidaleg ar yr un pryd.) Rŵan dw i'n gweithio ar fag llaw. Mae'n hwyl!

No comments: