Wednesday, December 12, 2012

ffarwel i'r llyfrgell


Heddiw oedd y diwrnod olaf i mi wirfoddoli yn llyfrgell yr ysgol. Dechreuais y gwaith ddwy flynedd neu dair yn ôl; dw i'n teimlo mai dim ond yn ddiweddar dw i wedi dysgu enwau'r plant i gyd o'r diwedd. Bydda i'n eu colli nhw, ond mae'n amser i symud ymlaen. 

Bydda i'n gweithio'n rhan amser i'r gŵr yn swyddogol (dwy awr bob bore) y mis nesa ymlaen. Mae o'n gweithio i gwmni o Japan hefyd ac angen help rhywun sydd yn ddwyieithog. Y myfyrwyr o Japan a oedd yn gweithio iddo ers blynyddoedd ond mae'n mynd i anodd recriwtio gweithiwyr da wrth nifer ohonyn nhw leihau. Felly rhois i gynnig a chael fy nerbyn. Edrycha' i ymlaen at y cyfle newydd.

No comments: