Thursday, December 13, 2012

pecyn o corea


Cyrhaeddodd pecyn gan fy merch yn Corea ddoe'n annisgwyl. Anrhegion Nadolig i'r teulu a oedd ynddo fo. Doeddwn i ddim yn disgwyl iddi yrru dim gan ystyried pa mor brysur ydy hi bob bydd. Roeddwn i'n rhyfeddu hefyd ar y papur newydd Corëeg a ddefnyddiwyd fel padin. Gosodais yr anrhegion dan y goeden a rhoi'r papur newydd i'r gŵr iddo gael dysgu'r geiriau.

No comments: